Hape Vehicles


Car Park Garage

Car Park Garage

$114.95

Fire Station

Fire Station

$117.95

Fire Station

Fire Station

$122.95

10% OFF RRP $136.95
Fire Truck

Fire Truck

$24.95

Fire Truck

Fire Truck

$50.95

Itty Bitty Heli

Itty Bitty Heli

$6.95

Little Copter

Little Copter

$13.95

Little Plane

Little Plane

$13.95

Mini Beach Buggy

Mini Beach Buggy

$6.50

Mini Monster Truck

Mini Monster Truck

$6.50

Mini Racer

Mini Racer

$6.50

Mini Trailblazer

Mini Trailblazer

$6.50

Mini Twin Turbo

Mini Twin Turbo

$6.50

Mini Vehicle - Set of 32

Mini Vehicle - Set of 32

$166.95

10% OFF RRP $185.95
Park 'n' Go Garage

Park 'n' Go Garage

$88.95

10% OFF RRP $98.50
Petite Plane

Petite Plane

$6.95

Rolling Roadster - Green

Rolling Roadster - Green

$14.95

Rolling Roadster - Red

Rolling Roadster - Red

$14.95

Sky Flyer - Aqua

Sky Flyer - Aqua

$14.95

Sky Flyer - Orange

Sky Flyer - Orange

$14.95