Hape Vehicles


Car Park Garage

Car Park Garage

Now $97.95

11% OFF RRP $109.50
Fire Station

Fire Station

Now $123.00

10% OFF RRP $136.95
Fire Truck

Fire Truck

$50.95

Itty Bitty Heli

Itty Bitty Heli

$6.95

Little Copter

Little Copter

$12.95

Little Plane

Little Plane

$12.95

Mini Beach Buggy

Mini Beach Buggy

$6.50

Mini Monster Truck

Mini Monster Truck

$6.50

Mini Racer

Mini Racer

$6.50

Mini Roadster

Mini Roadster

$6.50

Mini Trailblazer

Mini Trailblazer

$6.50

Mini Twin Turbo

Mini Twin Turbo

$6.50

Park 'n' Go Garage

Park 'n' Go Garage

Now $87.95

11% OFF RRP $98.50
Petite Plane

Petite Plane

$6.95

Rolling Roadster - Green

Rolling Roadster - Green

$14.95

Rolling Roadster - Red

Rolling Roadster - Red

$14.95

Sky Flyer - Aqua

Sky Flyer - Aqua

$14.95

Sky Flyer - Orange

Sky Flyer - Orange

$14.95